Dobrý den Vám přejí Hasiči Vacov

Zbrojnice

SDH Vacov
Vacov 35
384 86 VACOV
tel.: 724 189 403
email: sdh_vacov@centrum.cz

Informujeme vás o tom, že v průběhu akcí pořádaných SDH Vacov dochází k fotografování a případně i natáčení videí, za účelem dokumentování jejich průběhu. Pořízené fotografie jsou dále zveřejňovány na webových stránkách našeho spolku. Jedná se o běžné dokumentování akcí, kdy je možné pořizovat fotografie a videozáznam, mimo jiné i na základě tohoto upozornění, bez Vašeho výslovného souhlasu. Pokud byste chtěli vyloučit výše uvedené nakládání s takto pořízenými fotografiemi ve vztahu k Vaší osobě, prosím informujte nás. Pokud byste i kdykoliv následně zjistili, že byla zveřejněna Vaše fotografie způsobem, který Vám nevyhovuje, informujte nás a my učiníme vhodná opatření v souladu s Vaším přáním.

Příspěvky z minulých let najdete v sekci archiv.

Pomoc Moravě

Ve středu odjíždí čtyři členové naší zásahové jednotky pomáhat oblastem zasaženým tornádem.
Rád bych je zde zmínil jmenovitě: Martin Kaskoun, David Makas, Jaroslav Pšenička ml., Václav Samec.
Věřím, že kluci budou reprezentovat náš sbor a pomůžou tam kde je potřeba, v místě události. Všichni jmenovaní jsou náležitě proškoleni a osvědčili se i u zásahů. Vybavili jsme je vším co by mohlo být potřeba. Držme jim palce!
Děkujeme všem, kteří podpořili a podporují náš sbor, jednotku a darem se podílí na pomoci Moravě. A hlavně:
Chlapi děkujem!

Čištění koupaliště 2021

Poslední květnovou sobotu se několik členů sboru vypravilo do Campu Rohanov za účelem vyčištění koupaliště. Tentokrát tato akce proběhla ve spolupráci s hasiči z Benešovy Hory. Ti čistili dopravním vedením s PS 12, naši kluci vedením s CAS 20.
Přestože je konec května, tak to byla díky koronavirové pandemii jedna z prvních letošních pracovních akcí sboru. Zásahová jednotka si ke konci května připisuje 6 výjezdů. Pevně doufáme, že se vše pomalu a jistě vrátí do normálu a naše činnost se obohatí jako jsme tomu celé roky zvyklí.

Den hasičů


© 2020 Obec Všechovice

Na 4. květen připadá svátek sv. Floriána, patrona hasičů. Dnes je tedy Den hasičů, a proto je důvod pozdravit hasiče našeho sboru a poděkovat jim za odvedenou práci.
Zároveň věnujme tichou vzpomínku našim zesnulým členům. V našem sboru byl jediným nositelem Řádu sv. Floriána, v loňském roce zesnulý, nejstarší člen sboru a svou osobností nenahraditelný pan JOSEF UHLÍŘ st. Jedná se o jedno z nejvyšších hasičských vyznamenání.
Životopis sv. Floriána

Stavění máje 2021

Stejně tak jako loňský rok, kvůli vládním nařízením týkajících se Covidu 19, proběhlo stavění májky komorně. Několik členů našeho sboru se sešlo a postavili májku. Bohužel vše proběhlo bez diváků a ohně s opékáním buřtů pro veřejnost, ale důležité je, že i naší obec zdobí krásná májka.

Podejme pomocnou ruku malému Vašíkovi

Vážení dovolte mi Vás jménem SDH Neznašovy v krátkosti seznámit s tíživou životní situací našich dvou členů Andrey a Václava. Oba jsou již dlouhou řádku let aktivními členy našeho sboru. Reprezentují náš sbor na hasičských soutěžích a hlavně pomáhají našim spoluobčanům při mimořádných událostech i mimo ně. Bohužel se nyní karta obrátila a pomoc potřebují právě oni.
Jejich syn Vašík byl až do svých 21 měsíců věku naprosto normální kluk, který si užíval života plnými doušky a rodičům dělal jen radost. Bohužel 14.12.2020 se rodině obrátil život naruby. Vašíkovi byla diagnostikována akutní leukémie. Okamžitě byla započata léčba ve FN Plzeň. Po celou dobu ho doprovází v nemocnici jeho tatínek Vašek. Maminka Andrea se stará o Vašíkovo sestřičku Andrejku. Ta se narodila pouze týden před tím, než Vašíkovi byla diagnostikována tato závažná nemoc. Z toho vyplývá, že rodina ze dne na den přišla o podstatnou část příjmů do rodinného rozpočtu. Proto jsme se rozhodli založit veřejnou sbírku a bankovní, na který může kdokoliv přispět jakoukoliv částkou a pomoci tak rodině v této tíživé situaci. Vašíkova léčba je a bude časově i finančně velmi náročná.
SDH Neznašovy děkuje za přečtení těchto řádků a případnou finanční pomoc rodině.

Číslo bankovního účtu pro zaslání příspěvku je 2401949400/2010

Za SDH Neznašovy
starosta
Jan Hošek

Zrušení hasičského plesu

Když jsme před rokem zveřejňovali informaci, že rušíme náš, lidmi tolik oblíbený hasičský ples, nikoho z nás by ani ve zlém snu nenapadlo, že za rok budeme zveřejňovat informaci stejnou. Bohužel je tomu tak. Nepříznivý vývoj pandemie Covid-19 ovlivňuje naše životy snad na každém kroku a na kulturní akce musíme ještě na čas zapomenout. Přejeme všem v této nelehké době především hodně zdraví, trpělivosti, optimismu a budeme se těšit na 19. březen 2022, že Vás budeme moci s kapelou Scéna přivítat na XIII. hasičském plese.

Pro připomenutí přidáváme pár fotografií z let minulých.

PF 2021