Dobrý den Vám přejí Hasiči Vacov

Zbrojnice

SDH Vacov
Vacov 35
384 86 VACOV
tel.: 724 189 403
email: sdh_vacov@centrum.cz

Informujeme vás o tom, že v průběhu akcí pořádaných SDH Vacov dochází k fotografování a případně i natáčení videí, za účelem dokumentování jejich průběhu. Pořízené fotografie jsou dále zveřejňovány na webových stránkách našeho spolku. Jedná se o běžné dokumentování akcí, kdy je možné pořizovat fotografie a videozáznam, mimo jiné i na základě tohoto upozornění, bez Vašeho výslovného souhlasu. Pokud byste chtěli vyloučit výše uvedené nakládání s takto pořízenými fotografiemi ve vztahu k Vaší osobě, prosím informujte nás. Pokud byste i kdykoliv následně zjistili, že byla zveřejněna Vaše fotografie způsobem, který Vám nevyhovuje, informujte nás a my učiníme vhodná opatření v souladu s Vaším přáním.

Dětská soutěž v Horním Poříčí 2019

I o pouťovém víkendu vyrazily hasičské děti na v pořadí již pátou soutěž Šumavské hasičské ligy. Tentokrát do Horního Poříčí, okres Strakonice. Ale i tato delší dojezdová vzdálenost stála za účast. Počasí příliš nepřálo, občas zapršelo, mladším dětem propršel celý útok, ale i tak si odvážely bronzové medaile na krku. Jejich útok měl čas 18.20 (levý terč se rozsvítil v čase 17,40). Pouhé 3 setiny jim vzaly druhé místo, neboť děti ze Střelských Hoštic dokončily v čase 18,17.
I starší děti odjížděly spokojené, jejich spokojenost totiž byla "zlatá". Jejich čas 14,01 neměl konkurenci, a tak se zaslouženě mohly těšit z krásného 1. místa.
Fotografie ze soutěže si můžete prohlédnout zde.
Tuto sobotu máme pauzu a tu další 24. pojedeme bojovat do Dolan.

Noční dětská soutěž v Benešově Hoře 2019

V sobotu 27. července se ve večerních hodinách sešla dětská soutěžní družstva nejen z okolí, ale i z jiných okresů a krajů na dalším ročníku Memoriálu Václava Maurice v Benešově Hoře.
Vacovští přivezli celou svou dětskou základnu, a to přípravku, 2 družstva mladších dětí a družstvo starších dětí. Soutěž zahájili ti nejmenší a za pomalého stmívání měřily své síly děti v kategorii mladších a za úplné tmy děti starší.
Za nás vacovské můžeme říct, že letos jsme odjížděli zklamaní, protože žádnému z našich družstev se nedařilo dle představ. I tak jsme si tento večer, který patří výhradně dětem užili, dočkali se ohňostroje, který večer ukončil a unaveni odjížděli do svých domovů, starší děti přenocovaly ve stanu a domů dorazily až ráno.
Nezoufáme a jedeme dál...

Letní soustředění na Lipně 2019

V sobotu 13. července se družstvo starších dětí pod vedením svého trenéra Michala Roučky vypravilo na Lipno, kde společně strávili týden plný dobrodružství, zábavy a společných zážitků.

Veterán klání v Sudslavicích Pod lípou 2019

V sobotu 13. července se na startovní čáru postavilo družstvo „veteránů“, a to na 16. ročníku Veterán klání v Sudslavicích Pod lípou. Tato soutěž je pořádaná hasiči z Výškovic. Je zajímavá tím, že se saje z řeky a je možno vidět i historickou techniku, jako např. PS 8 a na závěr útok pořádajících hasičů s „márovkou“ a nejstarším účastníkem soutěže panem Václavem Preňkem, kterému je 77 let.
Náš hezky rozběhnutý útok zpomalilo několik chybiček a celkově to znamenalo 5. místo z 11 družstev.
Večer v soutěžení pokračovali naši dorostenci, a to na noční soutěži v Radhosticích, která je zařazena do seriálu Podboubínské hasičské ligy. Letní večer probíhal ve znamení deště, ale bohužel pro naše kluky štěstí nepršelo. Rozběhli útok, který sliboval hezký čas, ale velký tlak vody rozpojil céčka na levém proudu, kluci na to okamžitě zareagovali a sportovně útok dokončili v čase 31,35. Pravý terč byl sestřelen v čase 18,57.
Tato soutěž byla až do posledního srpnového víkendu poslední. Tuto pauzu kluci vyplní tréninky a budeme doufat, že druhou část ligy dokončí s většími úspěchy než tu první.

Hasičská soutěž Budilov 2019

První červencová sobota se u vacovských hasičů nesla opět v duchu soutěžení. Všichni totiž vyrazili na XVI. ročník Hasičské soutěže o pohár starosty obce Bošice.
Děti změřily své síly se soupeři v dopoledních hodinách. Výsledky přinesly velký důvod k radosti. Přípravka i mladší děti skončily na stupínku vítězů a děti starší na krásném 2. místě.
Odpoledne přišli na řadu dospělí. Dorostenci plní naděje na hezké umístění odjížděli zklamaní. Krásně rozběhnutý útok měl chybičky, které jim přinesly pouze jen 10. místo. Velký úspěch slavilo družstvo žen, které s časem 20,45 zvítězilo a odváželo zasloužené 1. místo. Tento soutěžní den považujeme tedy za úspěšný a budeme doufat, že se bude dařit i dál.
Děti budou mít pauzu do 27. července, kdy vyrazí do Benešovy Hory na jejich populární noční soutěž. Dospělí jedou hned za týden do Radhostic na noční soutěž.

Druhé kolo soutěží v požárním sportu

Poslední červnový víkend se nesl ve znamení začátku prázdnin a dovolených a pro náš sbor ve znamení zajímavé hasičské akce. Na koupališti v Rohanově jsme pořádali 2. ročník soutěže v požárním útoku mladých hasičů, která je zařazena do seriálu soutěží Šumavské hasičské ligy. Pěkné počasí i počet přihlášených družstev bylo příslibem hezkého dne a troufáme si říct, že tomu tak i bylo. Soutěž zahájil útok přípravky z Vacova. Předvedla krásný výkon s časem 26,76.
Pak přišel na řadu útok dětí z Přečína. Měli pořadateli vytvořenou zvláštní kategorii „SPECIÁL“, nebyli zařazeni do ŠHL, neboť je to tým složený z dětí jen z vesnice, tudíž různého věku, který nezapadá do žádné kategorie. Ale je nutné vyzdvihnout nadšení nejen dětí, ale i jejich rodičů a vedení sboru. Ve Vacově jim poskytujeme zázemí k trénování, technické i trenérské. Za svůj útok si odnesli na krku zaslouženou „speciální“ medaili. Medailemi byla oceněna i naše přípravka. Vyhodnocena byla i nejmladší hasička a nejmladší hasič soutěže, kterými byla Sofie Gregrová, která v srpnu oslaví teprve 3. narozeniny a Vojtěch Sláma, který 3. narozeniny oslavil na konci února. Za své soutěžní nasazení v takto raném věku dostali z rukou trenérky jejich věku odpovídající cenu – hračku.
A po tomto vyhlášení přišlo na řadu už „opravdové“ soutěžení. Začalo kategorií dětí mladších, ve které se utkalo 5 týmů. Vacovské děti předvedly krásný útok s časem 18,22 na pravém proudu (levý proud 17,70) a zajistily si tím krásné 2. místo. V kategorii starších dětí se utkalo 7 družstev. Vacovské děti excelovaly a terče srazily v čase 14,64 na levém proudu (pravý proud 14,47), čímž tuto kategorii na domácí půdě vyhrály. Pravý proud byl vyhlášen jako nejrychlejší v soutěži a Lenka Nováková si zaslouženě odnášela ocenění. Krom bezproblémového organizačního provedení soutěže Vacov slavil i úspěchy na dráze. Takže za nás za všechny spokojenost. Velké poděkování patří všem, kdo se o to zasloužili. Sezóna má ale za sebou teprve druhou soutěž, tak doufejme, že se našim dětem bude dařit i nadále.

Odpoledne se naši dorostenci přesunuli do Bohumilic na soutěž v „hasičském rozstřelu“, která je součástí Podboubínské hasičské ligy. Soutěž probíhala na dvou dráhách, vyřazovacím způsobem, kdy vítěz postupoval do dalšího kola. Kluci zaběhli s časem 18,28. Soupeřili s Budilovem A, který je ale bohužel časem 17,74 vyřadil ze soutěže. Tak snad někdy příště...

Hasiči dětem - projektový den se ZŠ Vacov

V pondělí, 17. června uspořádal náš sbor pro 1. stupeň ZŠ Vacov projektový den „Hasiči dětem“. Začali jsme požárním poplachem, kdy si děti vyzkoušely evakuaci ze tříd dle evakuačního plánu školy. Před vyhlášením poplachu byly děti členy sboru poučeny, jak má taková evakuace probíhat a bravurně ji zvládly.
Následně se rozdělily do 6 skupin a podle časového harmonogramu v doprovodu paní učitelky navštívily 6 připravených stanovišť, které byly rozděleny do dvou etap. První etapa probíhala u školy a v hasičské zbrojnici na těchto stanovištích byly děti seznámeny s pravidly první pomoci, zkusily si oblékání do zásahového obleku, helmy a obuvi. Následně si prohlídly zázemí zásahové jednotky SDH Vacov v hasičské zbrojnici a prohlídka nového zásahového vozidla Tatra 4x4 Terrno.
Druhá etapa probíhala na našem tréninkovém hřišti „U studánky“. Tato etapa byla zahájena praktickou ukázkou, ze které se děti dozvěděly jak správně postupovat v případě vznícení horkého oleje, které je častou příčinou požáru v domácnostech. V rámci jednotlivých stanovišť si pak zkusily srážení terčů pomocí džberové stříkačky, požární útok a střelbu ze vzduchovky podle pravidel závodu hasičské všestrannosti a prakticky osvojily zásady první pomoc při popáleninách.
V polovině programu se všichni sešli na hasičském tréninkovém hřišti, kde společně posvačili a shlédli scénku s hasičskou tématikou, kterou nám přišli sehrát předškoláci z MŠ Vacov pod vedením paní učitelky Hany Pálové a Aleny Marie Jopkové. Ve scénce hrála jednu z hlavních rolí i naše nová Tatra, což nás samozřejmě potěšilo. Závěr a zhodnocení celé akce proběhlo na školní zahradě, kde na děti čekala sladká tečka.
Celé dopoledne mělo za cíl zábavnou formou přinést dětem myšlenky požární prevence, připomenout důležité zásady první pomoci a také přiblížit práci hasičů. Podle ohlasu nejen od dětí se nám podařilo tyto cíle splnit, což nás samozřejmě těší, neboť prevence je jedním z hlavních úkolů dobrovolných hasičů. Protože příprava takovéto akce dá spoustu práce, patří velký dík všem, co se podíleli a udělali si v pracovní den volno, aby se mohli na zabezpečení programu podílet.

Zahájení soutěžní sezóny mladých hasičů 2019

V sobotu 8.6. 2019 začala pro naše družstva soutěžní sezóna. Děti zahájily seriál soutěží Šumavské hasičské ligy v Dřešíně, kde mladší děti vybojovaly 4. místo a starší děti 5. místo. Pro obě družstva to byl vyrovnaný boj se soupeři. Soutěž probíhala současně se soutěží Strakonické ligy a tudíž byla velmi silná účast. Celkem se utkalo 39 družstev, každé družstvo svůj útok předvedlo dvěma pokusy. Dorostenci zahájili seriál soutěží Podboubínské hasičské ligy ve Zdíkově. Skončili na 8. místě.
Všichni se přesvědčili, že soupeři jsou opravdu silní, proto se musí vrhnout do intenzivního trénování, aby si v sezóně ochutnali i umístění na předních příčkách a k tomu jim přejeme hodně štěstí!

Pozvánka na soutěž mladých hasičů

Soutěž zahájí požární útok dětského družstva SDH Přečín

Propozice

Čištění koupaliště Rohanov 2019

V neděli odpoledne vyrazili mladí hasiči, pod vedením Míry Molitora a Petra Škopka do Campu Rohanov. Tam již několik let za sebou hasiči zajišťují vyčištění koupaliště. Stejně tomu bylo i letos. Krom čištění koupaliště si kluci procvičili práci s proudnicí, dopravním vedením a obsluhou PS 12. Tudíž se spojilo potřebné s užitečným, a proto nic nebránilo tomu, začít koupaliště napouštět. Budeme doufat, že ho sluníčko začne ohřívat.

Okrsková soutěž 2019

Ani chladné počasí neodradilo hasiče z vacovského okrsku, aby přijeli na Javorník poměřit své síly se soupeři na “Hasičskou okrskovou soutěž“. A sešlo se jich tam opravdu hodně, celkem 22 družstev, z toho 7 družstev dětí, 4 žen a 11 mužů. Soutěž odstartovali ti nejmenší. Nejmladší účastnicí soutěže byla Sofie Gregrová, která v srpnu oslaví 3. narozeniny. Svou velkou premiéru měly děti z Přečína, které ve sboru přepsaly dějiny, protože družstvo dětí stálo prvně v historii SDH Přečín na startovní čáře. Následovaly útoky mužů I, žen, mužů II a seniorů. Silný déšť chvílemi soutěž přerušil, ale nakonec byla úspěšně ukončena i se slavnostním nástupem a gratulací od starosty obce pana Miroslava Roučky, starosty okrsku pana Josefa Maránka a předáním medailí a pohárů, které věnovala fa Stten s. r. o. Nespice, zastoupená p. Janem Šťastným. Po posezení s výborným občerstvením na javornickém hřišti se hasiči rozjeli na domácí půdu, kde většina z nich ještě při společném posezení zakončila hezký, hasičský den. A co říci závěrem? Byl to opravdu hezký den s příjemnou a přátelskou atmosférou. Velký dík patří javornickým hasičům za výbornou organizaci. A nám všem nadšeným hasičům nezbývá než se těšit zase za rok…

Velikonoční turnaj v kačabě 2019

Jubilejní 10. ročník velikonočního turnaje v karetní hře “ kačaba “ se uskutečnil 21.4. v obecním sále ve Vacově. U osmi stolů se o putovní pohár utkalo celkem 32 hráčů. Turnaj se skládal ze čtyř kol základních a jednoho kola finálového. K finálovému stolu postoupili čtyři hráči s nejnižším počtem získaných trestných bodů. Letošní finále bylo soubojem dvou domácích a dvou žernovických hráčů. Vítězem celého turnaje se stala Ivet Narovcová, druhé místo obsadil Ivan Uhlíř, na třetím místě skončil loňský vítěz Marek Krotký ze Žernovic a čtvrtý Jan Holub také ze Žernovic.
Přátelská atmosféra z turnaje pokračovala i na večerní taneční zábavě s kapelou Renesance, v letošním roce s velmi hojnou účastí do pozdních ranních hodin.
MR

Udělení Řádu sv. Floriána

U příležitosti oslavy 125. výročí založení sboru a představení nového zásahového vozidla měl náš sbor čest při slavnostní schůzi předat jedno z nejvyšších hasičských vyznamenání našemu zasloužilému členovi Josefu Uhlířovi, a to Řád svatého Floriána.
Pan Uhlíř je členem SDH Vacov od 2. 7. 1958, krásných 61 let, v prosinci oslaví 85. narozeniny. Pro náš sbor byl a je velkým přínosem. Celé dlouhé roky vykonával funkci řidiče-strojníka, ovládal veškerou techniku, byl i členem výboru. V době, kdy přestal být aktivní, tak předával a předává zkušenosti mladší generaci. Je velkým pamětníkem a jeho vyprávění při různých příležitostech je velmi zajímavé, dokáže zaujmout i tu nejmladší generaci, která ho dokáže poslouchat se zatajeným dechem, i když se jim některé věci od zásahů zdají být neuvěřitelné, vzhledem k tomu, že znají už jen dnešní moderní techniku. Svého nástupce má ve svém vnukovi Josefu Uhlířovi ml., který svou zálibu k hasičině přenesl i do svého povolání, neboť je profesionálním hasičem a u našeho sboru je též aktivním členem, členem výboru, u JSDHO je též řidičem strojníkem.

Pan Uhlíř s vnukem Pepou

Za své roky pan Uhlíř zaslouženě posbíral spoustu vyznamenání:
r. 1968 - Medaile Za příkladnou práci
r. 1987 - Medaile Za zásluhy
r. 2000 - Čestné uznání SDH
r. 2003 - Stužka za věrnost 40 let
r. 2006 - Čestné uznání OSH-MSH
r. 2006 - Medaile Za věrnost 10 let
r. 2009 - Stužka za věrnost 50 let
r. 2013 - Medaile Za mimořádné zásluhy
r. 2018 - Řád sv. Floriána

A co říci závěrem? Jsme pyšni na to, že pan Uhlíř je členem právě našeho sboru a do dalších let mu přejeme hlavně pevné zdraví a stále takovou mysl, aby mohl chodit ještě dlouho mezi nás, hasiče.

Vacovští Hasiči oslavili 125 let od založení sboru

Sobota 13. dubna byla pro vacovské hasiče dnem oslav. A měli k tomu hned dva důvody. Připomínali si 125. výročí založení sboru a při této příležitosti představili nové zásahové vozidlo CAS 20 Tatra 4x4 Terrno, které získali za peníze z dotace. Část doplatil rozpočet obce a sponzoři.

Celý článek - Prachatický deník

Hasičský ples 2019

Jaro sice klepe na dveře, ale to hasičům nebránilo v tom, uspořádat 30. března v pořadí už XII. Hasičský ples. Svou prémiéru ve Vacově měla strakonická skupina Scéna, která nás prováděla celým večerem až do ranních hodin. Jako každým rokem bylo již od začátku roku vyprodáno do posledního místečka.
Po úvodních slovech starostky sboru a odehrané zahajující sérii přišlo na řadu vystoupení vimperských mažoretek Premium. Následovala volná zábava. V průběhu večera se vydávala „malá“ tombola a o půlnoci se začala losovat „velká“ tombola, která slibovala hodnotné ceny. A pak už se „pařilo“ téměř až do rána.
Se svou premiérou se skupina Scéna vypořádala bravurně, proto nám zahraje i na plese v roce 2020 a to 28. března. Znovu děkujeme všem našim sponzorům, kteří se postarali o naši hodnotnou tombolu a všem členům, kteří se zapojili do příprav a organizace plesu.

Masopust 2019

V sobotu 2. března členového sboru vyrazili jako každým rokem do ulic Vacova a Vlkonic s již tradičním masopustním průvodem. Ráno se sešli v hasičárně, kde je jako každým rokem přišel nalíčit umělecký maskér ve výslužbě p. František Pilný a pak už 26 masek vyrazilo vstříc náročnému masopustnímu dni. Na cestě je doprovázela hudba v podání harmoniky a bubnu. V domácnostech je čekalo milé přijetí s bohatým pohoštěním. I přes chladné počasí a nedělní bolest hlavy u některých zúčastněných :-) se Masopust vydařil. Ve večerních hodinách průvod zakončili posezením v Restauraci U Milušky, kam se k nim připojili i někteří vacovští obyvatelé. Tak zase za rok...