Dobrý den Vám přejí Hasiči Vacov

Zbrojnice

SDH Vacov
Vacov 35
384 86 VACOV
tel.: 724 189 403
email: sdh_vacov@centrum.cz

Informujeme vás o tom, že v průběhu akcí pořádaných SDH Vacov dochází k fotografování a případně i natáčení videí, za účelem dokumentování jejich průběhu. Pořízené fotografie jsou dále zveřejňovány na webových stránkách našeho spolku. Jedná se o běžné dokumentování akcí, kdy je možné pořizovat fotografie a videozáznam, mimo jiné i na základě tohoto upozornění, bez Vašeho výslovného souhlasu. Pokud byste chtěli vyloučit výše uvedené nakládání s takto pořízenými fotografiemi ve vztahu k Vaší osobě, prosím informujte nás. Pokud byste i kdykoliv následně zjistili, že byla zveřejněna Vaše fotografie způsobem, který Vám nevyhovuje, informujte nás a my učiníme vhodná opatření v souladu s Vaším přáním.

Příspěvky z roku 2019 najdete v sekci archiv.

Masopust 2020

Dvacátý druhý únor 2020 patřil i ve Vacově Masopustu, který se koná každým rokem pod taktovkou hasičů. Do průvodu vyrazilo 30 krásných, vtipných masek, a to nejen z řad hasičů. Tyto masky přišel ráno nalíčit maskér pan František Pilný. Za hudebního doprovodu harmoniky a bubnu prošli ulicemi Vacova a Vlkonic a své celodenní, náročné putování zakončili ve večerních hodinách v Restauraci u Milušky.
V domácnostech je čekalo milé přivítání a bohaté pohoštění, sladké, slané, smažené, pečené a k tomu samozřejmě i tekuté, také všeho druhu. Stoly se pod množstvím toho všeho dobrého prohýbaly, za což všem, co masopustní masky takto přivítali a pohostili mnohokrát děkujeme a slibujeme, že za rok se zase rádi zastavíme.

SDH Vacov srdečně zve do masopustního průvodu

Zveme všechny příznivce masopustního veselí do průvodu, který se koná 22. února. Sraz v 8:00 v hasičské zbrojnici SDH Vacov. Těšíme se na Vaši účast.

Dostřikná

Třetí lednovou sobotu se sešly děti z přípravky a družstvo mladších dětí v salónku Restaurace u Milušky, aby zhodnotily a ukončily svou soutěžní sezónu 2019. A sezóna to byla úspěšná. Přípravka skončila celkově v Šumavské hasičské lize na prvním místě a mladší děti na krásném druhém místě, a to konkurence v této kategorii byla opravdu velká. Po krátkých oficialitách, kdy byly děti pochváleny, poděkovalo se rodičům, za jejich pomoc a podporu následovala volná zábava, která začala hasičskou tombolou. "Kdo si hraje, nezlobí", proto ceny v tombole byly pro menší děti hračky a pro ty větší sportovní náčiní, doplněné o sladkosti. Tombola se losovala z historické hasičské helmy a určitě udělala dětem radost. Potom si zaplácly bříška hranolky a nakonec připily dětským "šampáněm" na novou sezonu, která doufáme bude stejně tak úspěšná jako ta loňská.
Za to, že jsme mohli děti obdarovat dárky, objednat jim občerstvení, patří velké poděkování panu Miroslavu Sedláčkovi, který se krom jiného stal sponzorem i dětské dostřikné. A nám už teď nezbývá než se těšit na jaro, kdy budeme moci znovu vyběhnout ze startovní čáry vstříc sezóně 2020.