Dobrý den přejí Hasiči Vacov

Hasičský ples

Sobotní večer patřil hasičům. Jako každým rokem svým plesem uzavírali plesovou sezónu ve Vacově. Celým večerem nás již poněkolikáté provázela kapela Scéna ze Strakonic, která vtáhla na parket snad každého, kdo na ples přišel. Atmosféru rozparádili tak, že ve tři hodiny byl parket stále plný, a tak nám večer prodloužili téměř do čtyř hodin ranních. Moc děkujeme.

V úvodu jsme shlédli téměř profesionální taneční vystoupení mládežnických párů Tanečního klubu Torra z Písku, o půlnoci krásné půlnoční překvapení našich mladých hasiček, které svůj vstup zakončily tancem, kde vyzvaly na parket družstvo mladých kluků, na melodii z Hříšného tance. Dalším překvapením večera byl fotokoutek, kde se slečna fotografka nezastavila, zájemci stáli chvílemi ve frontě, aby se mohli s různými rekvizitami vyfotit. Nechyběly ani námi vyrobené rekvizity s hasičskou tématikou.

Ke každému plesu patří tombola. Díky našim sponzorům jsme ji i letos mohli připravit. V hlavní tombole jsme měli 15 hodnotných cen. Děkujeme tímto všem našim podporovatelům, že nás v tom ani letos nenechali a přispěli nám dle svých možností. Poděkování patří všem našim členům, co se na přípravě, samotné realizaci plesu a následnému úklidu podíleli. 

Perfektní zázemí jsme měli i ve “Skladu hasiv” u baru, za což děkujeme personálu Restaurace U Kostela. Až do ranních hodin měli plné ruce práce.

A pokud se vám na plese líbilo stejně jako nám, zapište si do diáře roku 2025  termín 15. března, to se totiž bude konat v pořadí již 18. hasičský ples.

Masopust

Podle počasí bychom si v sobotu ráno řekli, že přichází jaro, ale podle kalendáře to byla sobota masopustní. Od 8 hodin jsme se scházeli v hasičárně, abychom vyrazili do průvodu. Účast byla letos opět hojná, sešlo se téměř 40 krásných a vtipných masek. Po deváté hodině průvod vyrazil za hudebního doprovodu Viktora Mráze a Lucky Uhlířové napříč Vacovem a pak do Vlkonic. Svou celodenní štaci účastníci zakončili v restauraci U Kostela, kde už byli očekáváni samotným provozovatelem Markem Mészárosem, který po mnoha letech letos kvůli provozování restaurace průvod vynechal.

Chtěli bychom poděkovat hasičům a všem, kteří se k nim připojili a vyrazili do průvodu, velké poděkování patří oběma muzikantům a vám všem, co jste masopustní tradici podpořili a přivítali nás ve svých domovech a připravili pro nás bohaté a velmi chutné občerstvení, ať už slané, sladké, mastné, uzené či tekuté. A jak to vše probíhalo můžete vidět ve fotogalerii díky krásným fotkám Ančí Havlové, které tímto moc děkujeme.

Masopust 2024

Hasiči Vacov zvou v sobotu 10. února všechny příznivce masopustního veselí do průvodu. Sraz masek v 8 hodin v hasičárně, odkud se průvod vypraví na cestu Vacovem.

Všichni jste srdečně zváni.

Buřtopečení

V sobotu, na Tři krále, jsme se již po čtvrté sešli na akci, kterou jsme nazvali Buřtopečení. Sešli jsme se opět u hasičárny a směr cesty byl jasný, Ptačí Lhůta, kde jsme v roce 2019 v rámci Dne za obnovu lesa pomohli vysazovat stromky. Přestože nás od rána strašilo deštivé počasí, s úderem 14. hodiny pršet přestalo a my mohli vyrazit. O tom, že se akce stala oblíbenou svědčí  počet účastníků. Tentokrát byl nejmladším účastníkem sedmiměsíční Honzík Šmat se svou maminkou Ivetou. Již podruhé nám celou akci velice pozvedl Martin Kaskoun se svou harmonikou. Opekli jsme buřty, připili na šťastný nový rok, poklábosili, zasmáli se a vyrazili zpět do Vacova a tam jsme v zábavě pokračovali v restauraci u našeho hasičského kamaráda Marka Mészárose. Druhý bod činnosti sboru máme odškrtnut a těšíme se zase za rok na další ročník Buřtopečení. 

Novoroční ohňostroj

Jako každým rokem jsme i letos ve Vacově přivítali rok 2024 obecním ohňostrojem. Pokaždé se podílíme na jeho přípravách a samotné realizaci a odškrtneme si tím první splněný bod plánu činnosti sboru.

Přejeme všem krásný a šťastný nový rok.

Kondolence

https://www.darujme.cz/sbirkaffuk