Archiv 2020

PF 2021

Mikuláš 2020

V sobotu v podvečer i do Vacova zavítala čertovská družina s krásně urostlým Mikulášem a roztomilým Andílkem. To se ale nedá říct o čertech, ze kterých šla hrůza už na dálku. A tak se rodiče dočkali potřebných slibů, v mnohých rodinách už se nebude zlobit, bude se dojídat, psát domácí úkoly, nebude se vysedávat u tabletů a spousta dalších slibů. Čerti pohrozili metličkami, odnesením do pekla, některé děti obdarovali uhlím, ale pokaždé to zachránil Mikuláš s nadílkou plnou dobrot.

Český den proti rakovině 2020

Vážení spolupracovníci Českého dne proti rakovině,
v příloze si Vám dovolujeme dodatečně zaslat oficiální poděkování za podporu letošního ročníku sbírky “Český den proti rakovině 2020” – certifikát k vytištění s uvedením vybrané částky.
Ještě jednou Vám moc děkujeme za pomoc v letošní mimořádně komplikované situaci a budeme doufat ve spolupráci při příštím ročníku – doufejme, že už v lepších časech a ve standardním termínu – ve středu 12. května 2021.
Přejeme Vám dobré zdraví a pohodové předvánoční dny!
Za organizátory sbírky pro Ligu proti rakovině Praha
s pozdravem
Jana Mauleová

Květinový den

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří přispěli koupí žluté kytičky do sbírky Český den proti rakovině. Je to nejstarší veřejná sbírka v ČR, která se pravidelně koná od r. 1996. Tento rok byl tedy již 24. ročníkem.
Tématicky byla sbírka a preventivní letáky zaměřeny na nádory ledvin a močového měchýře.
V naší obci sbírka proběhla poprvé. Celkem jsme prodali 308 ks kytiček a pro Ligu proti rakovině, která Květinový den pořádá, vybrali částku 10.553,- Kč. Základní cena kytičky byla 20,- Kč.
Bylo milým zjištěním, že i v dnešní nelehké době nejsou lidé lhostejní k osudu druhých. Poděkování patří i mladým hasičkám, které se mnou kytičky prodávaly – Veronika Hozmanová, Veronika Seidlová, Anna Janoušková a Aneta Makasová.
Letošní sbírku, jako i ostatní veřejné dění, postihly důsledky epidemie a díky karanténě se přihlásilo daleko méně dobrovolných prodejců kytiček – bylo to téměř 8000 dobrovolníků. V loňském roce při sbírce pomáhalo 14000 lidí. V těchto dnech je už spočítaná většina hotovosti z pokladních vaků, které dobrovolníci odevzdávali na pobočkách České pošty, a na sbírkovém účtu Ligy proti rakovině se podařilo shromáždit 12 793 369 Kč. Z dárcovských SMS Liga dosud získala 826 686 Kč. Loňský výtěžek sbírky přesáhl 20 000 000 Kč. Liga proti rakovině pokračuje přes složité podmínky, kdy musela pozastavit či zrušit některé projekty, ve své činnosti. Letos zajistila a spolufinancovala rekondiční pobyty pro 67 klientů, provozuje nadále Nádorovou telefonní linku 224 920 935, kde se mohou zájemci poradit s odbornými lékaři nebo s psychologem. S novou mobilní výstavou pro žáky základních škol a studenty středních škol „Každý svého zdraví strůjcem“, která propaguje zdravý životní styl, Liga navštívila první základní a střední školy ještě před uzavřením. Snad bude moci pokračovat i v dalších školách.

(DM)

Ministerstvo zdravotnictví ČR – Aktuálně ke koronaviru

Zemřel pan Josef Uhlíř

Život přináší kromě hezkých a radostných okamžiků i ty smutné. Náš sbor tyto smutné okamžiky zažívá právě teď, neboť v pátek 25. 9. 2020 naše řady opustil náš nejstarší člen, držitel Řádu sv. Floriána, člověk velký srdcem, zkrátka nenahraditelný pan JOSEF UHLÍŘ.
Pan Uhlíř byl členem SDH Vacov od 2. 7. 1958, krásných 62 let. Pro náš sbor byl jako člověk velkým přínosem. Byl neobyčejně manuálně zručný, dokonale ovládal veškerou techniku, dlouhé roky vykonával funkci řidiče – strojníka, byl také členem výboru. S láskou opečovával motorovou stříkačku Bohumil Mára, do Vacova přivezl a uvedl do provozu zásahové vozidlo CAS 25 Škoda 706 RTHP.
V době, kdy přestal být aktivní, předával zkušenosti mladší generaci. Byl velký znalec historie, o které dovedl velmi poutavě vyprávět. Dokázal zaujmout i tu nejmladší generaci.
Hasičům věnoval velký kus svého života, zanechal spoustu zkušeností, a co je důležité, zanechal i své nástupce. Vnučku Lenku, která je již od dětství aktivní hasičkou a vnuka Josefa Uhlíře ml., který svou zálibu v hasičině přenesl i do svého povolání, neboť je profesionálním hasičem HZS JčK ÚO Prachatice.
Jsme pyšni na to, že pan Uhlíř byl členem právě našeho sboru a za jeho přínos mu patří naše velké poděkování.

ČEST VAŠÍ PAMÁTCE!

Za roky poctivé práce pro hasiče byl pan Uhlíř zaslouženě mnohokrát vyznamenán:

r. 1968 – Medaile Za příkladnou práci
r. 1987 – Medaile Za zásluhy
r. 2000 – Čestné uznání SDH
r. 2003 – Stužka za věrnost 40 let
r. 2006 – Odznak sv. Floriána
r. 2006 – Čestné uznání OSH-MSH
r. 2006 – Medaile Za věrnost 10 let
r. 2009 – Stužka za věrnost 50 let
r. 2013 – Medaile Za mimořádné zásluhy
r. 2018 – Řád sv. Floriána

Český den proti rakovině 2020

Hasiči Vacov letos poprvé aktivně v naší obci podpoří akci Českého dne proti rakovině. 30. září 2020 se zapojíme do 24. ročníku celonárodní veřejné sbírky a podpoříme projekt Ligy proti rakovině Praha prodejem kytiček. Tématicky bude sbírka a preventivní letáky zaměřeny na nádory ledvin a močového měchýře a možnosti prevence. Prodejní cena kytičky je 20,- Kč. Budeme mít 3 skupinky, které ve středu odpoledne budou procházet obcí a kytičky s letáky nabízet.
Pomozte s námi a podpořte dobrou věc.
Děkujeme.

Šrank pro Mouťase

V pátek 26. června 2020 jsme měli příjemnou příležitost připravit šrank pro našeho člena sboru a hlavně kamaráda Míru “Mouťase” Moutelíka.

4. květen – svátek všech hasičů


© 2020 Obec Všechovice

Každý rok 4. května si hasiči připomínají svátek svého patrona, svatého Floriána. Na počest tohoto světce uděluje SH ČMS Řád sv. Floriána, jedno z nejvyšších hasičských vyznamenání.
V našem sboru je jeho hrdým nositelem pan Josef Uhlíř st.
V tento významný den bychom chtěli hasičům našeho sboru poděkovat za odvedenou práci. Zároveň bychom chtěli věnovat tichou vzpomínku všem členům, kteří už naše řady opustili.
Životopis sv. Floriána

Zajištění základních životních potřeb pro seniory a potřebné

Vzhledem k mimořádné situaci nabízí Obec Vacov, ve spolupráci s SDH Vacov, seniorům, či jiným potřebným občanům (s omezeným pohybem apod.) zajištění základních životních potřeb. Týká se nákupu a dovozu zejména potravin, léků a hygienických prostředků. V případě zájmu volejte v pracovní době na OÚ, číslo tel. 388 431 180, případně email: info@vacov.cz.
Tuto službu budou zajišťovat členové jednotky dobrovolných hasičů Vacov a jako dobrovolnice též paní Pavlína Rasochová (tel.: 602 203 862).
Prosíme všechny zájemce o tuto službu o trpělivost. Všichni dobrovolníci dodržují pravidla pro minimalizaci šíření nákazy. Prosíme o respektování jejich pokynů a dodržování všech povinných opatření.
Děkujeme

Hasiči Vacov děkují paní Lucii Uhlířové, která okamžitě zareagovala na vzniklou situaci a ihned bezplatně ušila ochranné roušky pro dobrovolníky z našich řad.

Naše poděkování za bezplatné ušití roušek patří také paní Veronice Kučákové.

Jak vás chrání rouška?

Facebooková stránka Hydromechanika, kterou spravují lidé z Fakulty strojního inženýrství brněnské VUT, publikovala několik zajímavých videí a animací k otázce, co dokáže běžná rouška.

Celý článek zde

České video o účinnosti roušek vzdělává svět

Celý článek zde

Jak chránit sebe a své okolí – Ministerstvo zdravotnictví ČR

Roušky s kapsou pro filtr – Technická univerzita Liberec

Velkou změnu ve výrobě roušek s přidaným nanomateriálem chystá liberecká Technická univerzita (TUL). Aby mohly být účinné roušky v každé domácnosti, chce zásadně urychlit jejich výrobu. A mobilizuje kvůli tomu firmy i veřejnost. Lidem vzkazuje, aby si sami začali šít roušky s kapsou, do níž už si pak jen vloží filtr.

Celý článek zde

Jak nasadit, používat, sundat a zlikvidovat ústní roušku – podle Světové zdravotnické organizace

Najdete zde

Jeden z postupů jak si vyrobit roušku

Postup výroby včetně střihu – tisknutelná verze

Správný postup mytí rukou podle Světové zdravotnické organizace

Důležité informace COVID-2019

Ministerstvo zdravotnictví ČR, prosí všechny občany, aby linku 155 využívali výhradně v případě ohrožení života! Pro všechny další případy je zřízena nová bezplatná celostátní informační linka 1212, která slouží jako základní informační linka a rozcestník pro občany.
Další odkazy najdete v sekci Užitečné odkazy

Ministerstvo zdravotnictví ČR – COVID-2019

COVID-19 globální vývoj – online

Pro větší náhled klikněte zde

Oznámení o zrušení hasičského plesu

Hasičský ples letos rušíme, nebude se konat ani v náhradním termínu. Budeme se těšit, že si vše vynahradíme 20. března 2021, což je termín plesu pro příští rok.
V průběhu roku bychom rádi nějakou kulturní akci uspořádali, o čemž Vás samozřejmě budeme informovat.
Přejeme nám všem hodně zdraví a síly v tomto náročném období.

Masopust 2020

Dvacátý druhý únor 2020 patřil i ve Vacově Masopustu, který se koná každým rokem pod taktovkou hasičů. Do průvodu vyrazilo 30 krásných, vtipných masek, a to nejen z řad hasičů. Tyto masky přišel ráno nalíčit maskér pan František Pilný. Za hudebního doprovodu harmoniky a bubnu prošli ulicemi Vacova a Vlkonic a své celodenní, náročné putování zakončili ve večerních hodinách v Restauraci u Milušky.
V domácnostech je čekalo milé přivítání a bohaté pohoštění, sladké, slané, smažené, pečené a k tomu samozřejmě i tekuté, také všeho druhu. Stoly se pod množstvím toho všeho dobrého prohýbaly, za což všem, co masopustní masky takto přivítali a pohostili mnohokrát děkujeme a slibujeme, že za rok se zase rádi zastavíme.

SDH Vacov srdečně zve do masopustního průvodu

Zveme všechny příznivce masopustního veselí do průvodu, který se koná 22. února. Sraz v 8:00 v hasičské zbrojnici SDH Vacov. Těšíme se na Vaši účast.

Dostřikná

Třetí lednovou sobotu se sešly děti z přípravky a družstvo mladších dětí v salónku Restaurace u Milušky, aby zhodnotily a ukončily svou soutěžní sezónu 2019. A sezóna to byla úspěšná. Přípravka skončila celkově v Šumavské hasičské lize na prvním místě a mladší děti na krásném druhém místě, a to konkurence v této kategorii byla opravdu velká. Po krátkých oficialitách, kdy byly děti pochváleny, poděkovalo se rodičům, za jejich pomoc a podporu následovala volná zábava, která začala hasičskou tombolou. “Kdo si hraje, nezlobí”, proto ceny v tombole byly pro menší děti hračky a pro ty větší sportovní náčiní, doplněné o sladkosti. Tombola se losovala z historické hasičské helmy a určitě udělala dětem radost. Potom si zaplácly bříška hranolky a nakonec připily dětským “šampáněm” na novou sezonu, která doufáme bude stejně tak úspěšná jako ta loňská.
Za to, že jsme mohli děti obdarovat dárky, objednat jim občerstvení, patří velké poděkování panu Miroslavu Sedláčkovi, který se krom jiného stal sponzorem i dětské dostřikné. A nám už teď nezbývá než se těšit na jaro, kdy budeme moci znovu vyběhnout ze startovní čáry vstříc sezóně 2020.