Historie a současnost sboru

Pohled do historie hasičského sboru ve Vacově

Počátek sboru

Podnět k založení hasičského sboru ve Vacově vzešel z místního čtenářského spolku. Dne 30. dubna 1893 byl ustaven hasičský výbor a o necelé tři měsíce později, 23. července 1893, se konala ustavující valná hromada za přítomnosti 23 členů. Začala se psát dlouhá historie vacovského hasičského sboru. K jeho řádnému fungování scházela vlastní stříkačka. Byla zakoupena roku 1896 od firmy Smekal za 550 zl. Do té doby si sbor vypomáhal knížecí stříkačkou ze zámku v Přečíně. 10. dubna 1906 převzali vacovští hasiči do užívání své první zázemí – kůlnu postavenou na pozemku Karla Mráze u kostela. Stříkačka byla původně uložena na faře.

V roce 1922 se opakoval problém s uskladněním stříkačky. Stávající kůlna spadla a stříkačka musela být prozatím uložena ve stodole čp. 6. Až v roce 1931 se podařilo zahájit stavbu první hasičské zbrojnice (vedle hřbitova), která byla slavnostně předána do užívání 4. října téhož roku. Vjezd do zbrojnice zdobí netradiční hasičský znak, který byl v roce 2008 vyšitý na prapor sboru. Znak vytvořil štukatér a fasádník František Grabmüller z Vrbice.

V roce 1935 si hasiči pořídili za 6.600,- Kčs první automobil. Vůz původně sloužil hasičům v Praze na Královských Vinohradech. Jeho podrobnější popis ani fotografii neznáme. Po válce byl rozebrán a sešrotován. Podle pamětníků se mohlo jednat o vozidlo značky Praga Grand. První motorovou stříkačku koupil vacovský sbor v roce 1937 od firmy Mára za 21.000,- Kčs. Stříkačka se dochovala dodnes a je plně funkční.

V době druhé světové války činnost sboru postupně ustala. Poslední výborová schůze se konala 2. března 1943. Obnovena byla v květnových dnech roku 1945. V neklidné době, kdy Vacovem projížděly transporty německých vojáků a kdy v budově školy bylo ubytováno několik stovek německých uprchlíků, zabezpečovali dobrovolní hasiči společně s místními četníky hlídky.

Po válce přešla péče o požární ochranu pod národní výbory a hasiči byli začleněni pod Československý svaz požární ochrany (ČSPO).

Dne 10. července 1955 vyhráli vacovští požárníci okresní soutěž požárních družstev ve Vimperku a postoupili do krajské soutěže, která proběhla 17. července 1955 v Jindřichově Hradci. Vacovské družstvo vybojovalo 17. místo.

V říjnu roku 1959 bylo Místní jednotě ČSPO ve Vacově přiděleno speciální požární vozidlo Tatra 805 včetně požární stříkačky PS 8.

V roce 1962 se začalo jednat o stavbě nové požární zbrojnice. O rok později byl zakoupen pozemek. K zahájení stavby došlo až koncem října 1970. Budova nové požární zbrojnice byla doplněna o prostory pro místní národní výbor. Dne 7. 10. 1972 proběhlo slavnostní předání nové zbrojnice. Původní požární zbrojnice vedle hřbitova dnes slouží pro potřeby obce.

Dne 10. 12. 1977 byla požárnímu sboru ve Vacově přidělena nová autocisterna Škoda 706 CAS 25, čímž se Vacov stal plně vybaveným moderní technikou.

V letech 1981–1983 proběhla brigádnicky výstavba sušáku hadic. Požárníci na stavbě odpracovali 1600 hodin.

V prosinci 1984 získal vacovský sbor nový požární automobil značky Avia 31 s prostorem pro posádku a kompletním vybavením včetně stříkačky PS 12, který nahradil vozidlo Tatra 805. To bylo předáno požárnímu sboru v Rohanově.

Po událostech listopadu 1989 následovaly organizační změny. V roce 1990 zanikl Svaz požární ochrany. Nástupnickou organizací se stalo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS). Z požárníků se opět stali hasiči a požární sbory byly přejmenované na sbory dobrovolných hasičů (SDH).

V neděli 4. července 1993 se na vacovském náměstí konaly oslavy 100. výročí založení sboru spojené s ukázkami historické i moderní techniky.

V první polovině 90. let se i v našem sboru projevil celospolečenský jev – malý zájem o spolkovou činnost. To přirozeně ovlivnilo jeho fungování. Činnost hasičů se omezila na zásahy a schůzování. Změna nastala až koncem 90. let, kdy se zájem o práci v dobrovolném hasičstvu začal opět zvyšovat.

Nedávná minulost

Akceschopnost vacovské jednotky prověřily srpnové povodně roku 2002. V pondělí ráno 12. srpna, den po vacovské pouti, hasiče probouzely telefonáty o zatopených sklepech a stoupající hladině řeky Spůlky v osadách Vítovce a Mlýny. To ještě nikdo netušil, že jednotka bude v terénu po celý nadcházející týden.

Dne 18. července 2003 se ve Vacově konala slavnostní členská schůze SDH u příležitosti 110 let od založení sboru. Vlastní oslavy 110. výročí se uskutečnily následně 2. srpna 2003.

V roce 2005 proběhla generální oprava a modernizace automobilové cisterny Škoda 706 CAS 25, čímž se výrazně prodloužila její životnost. Náklady na opravu činily více než 750.000,- Kč. Rekonstrukce vozidla byla hrazena z dotačního programu a prostředků obce. V témže roce se podařilo vybavit zásahovou jednotku prvními dýchacími přístroji značky Saturn.

V červnu roku 2008 proběhly oslavy 115. výročí založení sboru. Sbor si k této příležitosti nechal zhotovit svůj prapor. Během slavnosti praporu požehnal místní duchovní správce P. Robert Paruszewski.

Ve stejném roce obec Vacov zakoupila pro hasiče starší dopravní automobil Volkswagen Transporter T5. Vůz byl následně upraven pro potřeby hasičů.

Během letních měsíců roku 2012 provedla skupina našich mladších členů nutnou údržbu oken a vnitřku sušáku hadic.

Do soutěžní sezóny 2013 vstoupila družstva vacovských hasiček a hasičů s novou požární stříkačkou s motorem TAZ 2,05. Stříkačka je uzpůsobena výhradně pro sportovní účely. Sestavila ji firma TOMMÜ motor tuning s.r.o. Studénka. Její pořízení bylo možné pouze díky našim významným sponzorům. V tomto roce obec Vacov zakoupila hasičům krytý přívěs pro přepravu sportovního vybavení. V roce 2014 „prošla“ generální opravou sportovní stříkačka družstev mladých hasičů.

Dne 29. června 2013 se uskutečnily oslavy 120. výročí založení SDH Vacov. Veřejnosti byla předvedena zrenovovaná požární stříkačka od firmy Mára z roku 1937.

V současné době stále probíhá doplňování a obnova hasičské techniky a vybavení. Například v roce 2011 byl na automobilovou cisternu Škoda 706 CAS 25 instalován teleskopický osvětlovací stožár.

Důležitou součástí života hasičů jsou výcviková činnost a odborná školení. Od roku 2010 probíhají pravidelná školení na práci s motorovými pilami.

Velkolepou událostí posledních měsíců se pro obec a pro hasiče stalo převzetí nové automobilové cisterny CAS 20 Tatra 4×4 Terno. Předání za přítomnosti zástupce firmy THT Polička, s.r.o. proběhlo 4. prosince 2018 a 13. dubna 2019 bude novému vozidlu slavnostně požehnáno. Vacov se tak dočkal téměř na den po 41 letech nové hasičské cisterny. Cena vozu včetně vybavení dosáhla téměř 7 mil. Kč. Nákup vozidla se podařil díky dotačním prostředkům a podpoře z Fondu zábrany škod ČKP. Velkou měrou se podílela obec Vacov (2,5 mil. Kč).

Z důvodu špatného technického stavu byla koncem roku 2018 vyřazena z provozu Avia 31. Sloužila našemu sboru a obci bezmála 35 let. Cisterna Škoda 706 CAS 25 bude sloužit hasičům nadále.

Koncem roku 2018 proběhly stavební úpravy v hasičské zbrojnici (úpravy topení, elektroinstalace, opravy podlah). Hasiči získali nové prostory pro své zázemí (dílnu s kuchyňkou a sklad). Na úpravách se společně s obcí podíleli členové SDH.

Pracovní náplní dobrovolných hasičů není jen výcviková a zásahová činnost. Hasiči se významně podílejí na kulturním dění v obci. Pořádají plesy, taneční zábavy, diskotéky, masopustní průvody, stavění májky nebo oblíbený velikonoční turnaj v karetní hře „kačaba“. Pravidelně také pomáhají se zajištěním srpnové i prosincové vacovské pouti. Nesmíme opomenout ani soutěžní činnost, ve které vynikají v posledních letech zejména naše děti. V červnu 2018 proběhl první ročník dětské pohárové soutěže v požárním sportu u koupaliště v Rohanově. Pořádajícím byl SDH Vacov a soutěž byla zařazena do Šumavské hasičské ligy.

Členská základna SDH Vacov čítá v poslední době přes sto členů. Čísla ukazují, že se v posledních letech rozrůstá především o nejmladší generaci, což je velmi pozitivní zjištění. Velkou zásluhu na tom mají všichni, kteří se na práci s mládeží podílejí. Naše práce zde ale nekončí. Čeká nás ještě další zodpovědný a nelehký úkol – mladou generaci vychovat a udržet v našich řadách i během dospělosti.

Použitá literatura:

Václav STARÝ, 110 let Sboru dobrovolných hasičů ve Vacově, Vacov 2003.
Josef UHLÍŘ, 100 let Sboru dobrovolných hasičů ve Vacově, Vacov 1993.Věkové rozvrstvení členské základny (2020):

Věk Počet členů
3 – 5 4
6 – 14 13
15 – 17 8
18 – 25 23
26 a více 56
Pohlaví Počet členů
dívky a ženy 32
chlapci a muži 72
Celkem 104

Jak šel čas… Aneb co se za 125 let událo?

1893 – založení hasičského sboru ve Vacově
1896 – koupě první stříkačky od firmy Smekal
1906 – stavba hasičské kůlny pro uskladnění stříkačky
1931 – postavena první hasičská zbrojnice (u hřbitova)
1935 – pořízení prvního hasičského automobilu zn. Praga
1937 – koupě první motorové stříkačky od firmy Mára
1955 – 1. místo v okresní soutěži požárních družstev ve Vimperku
1959 – převzetí vozidla Tatra 805 včetně požární stříkačky PS 8
1972 – slavnostní předání nové zbrojnice (v budově OÚ)
1977 – převzetí autocisterny Škoda 706 CAS 25
1983 – postaven sušák hadic
1984 – převzetí vozidla Avia 31 včetně stříkačky PS 12
1993 – oslavy 100. výročí založení sboru
2002 – povodně v osadách Mlýny a Vítovce
2003 – oslavy 110 let od založení sboru
2005 – generální oprava a modernizace vozidla Škoda 706 CAS 25
2005 – vybavení jednotky dýchacími přístroji
2008 – oslavy 115. výročí založení sboru a pořízení praporu SDH
2008 – pořízení dopravního automobilu VW Transporter T5
2012 – oprava vnitřku sušáku hadic
2013 – pořízení sportovní požární stříkačky s motorem TAZ 2,05
2013 – oslavy 120. výročí založení SDH Vacov
2018 – 1. ročník dětské pohárové soutěže v PS v rámci ŠHL
2018 – stavební úpravy v hasičské zbrojnici
2018 – převzetí nové automobilové cisterny CAS 20 Tatra 4×4 Terrno
2018 – vyřazena z provozu Avia 31
2019 – oslavy 125 let sboru, představení vozidla Tatra veřejnosti
2019 – udělení Řádu sv. Floriána p. Josefu Uhlířovi st.
2019 – Jednotka SDH získala titul Jednotka sboru dobrovolných hasičů roku 2019 za 2. místo v celostátní soutěži “Anketa dobrovolní hasiči roku”

Co o vacovských hasičích možná nevíte…

Co mají hasiči společného s knihovnou?

Kromě společné budovy (obecní knihovna sídlí přímo nad hasičskou zbrojnicí) mají společné „předky“. Členové vacovského čtenářského spolku (předchůdce knihovny) dali na konci 19. století podnět k založení hasičského sboru a také se někteří stali jeho prvními členy.

Měl sbor ve výzbroji někdy střelnou zbraň?

Ano, dokonce kulomet. Když muži z Vacova jako vojáci opouštěli po mobilizaci na podzim roku 1938 obsazené pohraničí, neodevzdali jeden z kulometů, který doslova propašovali až do Vacova. Protože dotyční byli hasiči, schovali jej ve staré zbrojnici za palubkový strop. Na konci války kulomet opět spatřil světlo světa. Kam se však po osvobození poděl, nikdo neví… Zůstaly jen vzpomínky pamětníků.

Hasiči jako ochotníci

V prosinci 2018 obec Vacov převzala pro hasiče nové vozidlo Tatra za téměř 7 mil. Kč. Obec se podílela částkou 2,5 mil. Další finance se podařilo získat z dotací a Fondu zábrany škod. Když ve 30. letech minulého století vacovští hasiči usilovali o koupi motorové stříkačky, sháněli prostředky všelijak. Kromě získaných příspěvků od pojišťoven obstarávali peníze pořádáním veřejných sbírek nebo hraním divadla. Představme si to dnes. Ani sto repríz povedeného divadelního kousku by Tatru nezaplatilo…

Řádění žhářů

Krátce po první světové válce se začaly Vacovskem šířit anonymní výhružky, že budou hořet stavení válečných „keťasů“ (šmelinářů). Nejvíce bylo poukazováno na místní sedláky a obchodníky. Několik vacovských stavení opravdu vzplálo. V květnu 1922 hořel Mrázův hostinec čp. 2, dále 27. srpna 1922 čp. 18 obchodníka Josefa Čtvrtníka a 30. srpna 1922 červený kohout zakokrhal v čp. 13 u obchodníka Aloise Mráze. V té době nalezl listonoš František Uhlíř ve schránce dopis, ve kterém stálo, že bude vypálen celý Vacov, aby byli potrestáni vacovští keťasové. Strach z požáru přinutil místní ke zvyšování pojistek, které šplhaly do závratných částek. A jelikož pojistné podvody nejsou záležitostí jen naší doby, našli se i tací, kteří neváhali zapálit své vlastní obydlí. V roce 1923 zachvátil oheň šest domů v Přečíně. Jak se následně zjistilo, požár založil jeden z poškozených.

Je jí 82 let, ale stále dokáže zdolávat požáry

Je to největší poklad našeho sboru. Letos slaví 82. narozeniny a stále dokáže zdolávat požáry. Navíc před šesti lety dostala nový lak. Řeč je o naší první motorové stříkačce. Jedná se o přívěsnou motorovou stříkačku od výrobce Bohumil Mára Jihočeská továrna na požární motorové stříkačky Tábor. Byla pořízena v roce 1937 za 21.000,- Kčs. Přečkala lehká i nelehká období, ale hlavně doma ve Vacově zůstala a my dnes můžeme obdivovat důmyslnost, jednoduchost a trvanlivost tohoto stroje.BLIŽNÍMU K OCHRANĚ – VLASTI K OSLAVĚ!