Sekce: Sbor

Hasičské pouťování

Jako každým rokem jsme se i letos sešli na autobusovém nádraží plném pouťových atrakcí. Kvůli účasti na soutěži v Pořící jsme se tentokrát sešli až v sobotu v podvečer. Miroslav Molitor dětem za odměnu v plně rozběhnuté soutěžní sezoně domlouvá společné vyzkoušení atrakcí. Děti vyzkoušely co se dalo a opět si to společně krásně užily. Tím ale naše pouťování neskončilo. Společně jsme se přesunuli na náměstí, kde se konala dětská diskotéka pod taktovkou paní Katky Smilové, která nám aktivně vypomáhá při našich akcích pro děti. Téměř dvě hodiny zábavy, tance, soutěží a smíchu byly krásným zakončením sobotního dne. Tak zase za rok ………

Český den proti rakovině

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří přispěli koupí žluté kytičky do sbírky Český den proti rakovině. Je to nejstarší veřejná sbírka v ČR, která se pravidelně koná od roku 1996. Tento rok byl tedy již 26. ročníkem.
Tematicky byla sbírka a preventivní letáky zaměřeny na nádory děložního hrdla a varlat. Znovu jsme v naší obci tuto sbírku podpořili. Prodali jsme celkem 274 kytiček v ceně 8 784 Kč. Je hezké, že i v dnešní nelehké době, jsme ochotni pomoci druhým, navíc vážně nemocným. Ještě jednou moc děkujeme. Poděkování patří i mladým hasičkám, které se mnou kytičky prodávaly, a to Verča Hozmanová, Aneta Makasová a Verča Seidlová.

V den sbírky nabízelo kytičky více než 12 000 dobrovolníků, kteří ke kytičkám s fialovou stužkou dárcům předávali i letáček s informacemi o prevenci nádorů. Mezi dobrovolníky byli studenti středních škol, žáci základních škol, členové sdružení onkologických pacientů (kolektivních členů Ligy), pionýrské skupiny, skautské oddíly, místní organizace Sdružení hasičů ČMS, knihovny, základní organizace ČSŽ, oblastní spolky ČČK, firmy, města, obce a mnoho jednotlivců. V těchto dnech je už spočítána většina hotovosti z pokladních vaků odevzdaných na pobočky České pošty. Na sbírkovém účtu se připsalo 17 930 000 Kč.

Liga proti rakovině bude pokračovat i během podzimu ve svém úsilí informovat širokou veřejnost o prevenci nádorových onemocnění. Navštíví některá města s výstavou “Každý svého zdraví strůjcem”, kterou doprovází i interaktivní hrátky pro mladší generaci a informační stánek s publikacemi pro zájemce o podrobnosti k onkologickým diagnózám. Liga proti rakovině děkuje všem dárcům, spolupracovníkům, partnerům i podporovatelům!

K ČEMU SLOUŽÍ VÝNOS SBÍRKY?
Finance z prodeje kytiček, za zaslané DMS a peněžité dary slouží k financování tří pilířových dlouhodobých programů Ligy proti rakovině Praha:
– Prevence nádorových onemocnění a výchova ke zdravému způsobu života
– Podpora kvality života onkologických pacientů
– Podpora onkologického výzkumu a přístrojového vybavení onkologických pracovišť
Konkrétní rozdělení výnosu Liga oznámí po ukončení sbírky na konci roku 2022.

26. ROČNÍK VEŘEJNÉ SBÍRKY ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ PODPOŘILI:
Generální partner: Česká pošta, s.p.
Hlavní partner: Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.
Hlavní mediální partneři: Česká televize; ČRo Radiožurnál IT partner: Trigama International s.r.o. Mediální partneři: MAFRA, a.s.; Vlasta; Rengl, s.r.o.; Zahrádkář
Partneři a spolupracovníci:
Albert Česká republika, s.r.o.; Bluetech s.r.o.; Český červený kříž; Český svaz žen; Emco spol. s r.o.; Junák – český skaut, z.s.; Model Obaly a.s; Monitora media, s.r.o.; Nadační fond Albert; Pionýr, z.s.; Sdružení dopravních podniků ČR; Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska; Soleta Signum s.r.o.; Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR; ToZařídíme s.r.o.; Země světa

Dětský den v Hoslovickém mlýně

Sobotní den byl pro vacovské hasiče dnem plným aktivit. Začalo to ráno výjezdem jednotky k technickému zásahu. Hned poté, co se vrátili zpět na stanici, vyrazila parta kluků do Hoslovic, kde Muzeum středního Pootaví Strakonice a Vodní mlýn Hoslovice pořádali Dětský den. Byli jsme požádáni, zda bychom tento den zpestřili ukázkou naší zásahové Tatry.Děti si měly možnost prohlédnout technické vybavení zásahového vozidla, viděly, v jakém oblečení a obutí může hasič vyrazit k zásahu, jak a kdy se používá dýchací technika a vyzkoušely si, jak se v takovém autě sedí.Organizátory byl den moc hezky připravený a věříme, že i my jsme ho s naší ukázkou užitečně zpestřili. Stanoviště vacovských hasičů navštívilo spoustu dětí i dospělých. Klukům patří poděkování, že této akci věnovali téměř celý víkendový den.

Memoriál Ivana Ketzera

V páteční podvečer se na fotbalovém hřišti sešly dva týmy. A to fotbalisté a hasiči, aby poměřili své síly, nejdříve fotbalem a pak hasičským útokem. Jako v minulých letech toto soutěžení bylo nazváno “Memoriálem Ivana Ketzera”, který měl srdce hlavně fotbalové, ale fandil i hasičům. Čestného výkopu se ujala manželka paní Blanka Ketzerová se svým vnukem Kubíčkem. A pak to vypuklo. Zápas byl celkem vyrovnaný, na vše pečlivě a nekompromisně dohlížel rozhodčí Fanda Čtvrtník. Bohužel nepřálo počasí. V druhém poločase začalo pršet a zápas se dohrával za velkého deště s blesky nad hlavou. Výsledek byl 4 : 3 pro fotbalisty, k požárnímu útoku díky vydatnému dešti už bohužel nedošlo. Hasiči by určitě oplatili svou fotbalovou prohru. Po skončení zápasu jsme všichni společně poseděli.

Budeme doufat, že se Memoriál odehraje i příští rok a budeme moci opět připomenout jméno skvělého člověka jako byl pan Ivan Ketzer.

Hasiči dětem

Hasiči dětem, takto jsme nazvali preventivně výchovné odpoledne, které náš sbor uspořádal pro děti ze školní družiny Základní školy ve Vacově. Této akce se zúčastnilo 69 školáků se svými skvělými vychovatelkami.

Rozdělili jsme je do skupin a na několika stanovištích se nejen poučili, ale i pobavili.

První stanoviště bylo v areálu školy. Zde se žáci seznámili se zásahovými obleky. V každé skupině byli vybráni tři dobrovolníci, kteří si za pomoci kamarádů vyzkoušeli co nejrychleji se do něj obléknout, obout zásahové boty, nasadit helmu a rukavice, a tak jako hasiči běžet co nejrychleji k ohni.

Na druhém stanovišti viděli, jak vzniká černá skládka. Dokonce na vlastní oči spatřili, jak policie dopadla pachatele, který nesl do lesa nebezpečný odpad. Byli poučeni o třídění odpadu a o tom, jak chránit přírodu.

V hasičárně na třetím stanovišti čekal profesionální hasič Pepa Uhlíř, který jim představil  zásahová  vozidla CAS 20 a CAS 25 a ukázal jim zázemí pro hasiče.

Záchranná služba stála na čtvrtém stanovišti. Posádka jim ukázala sanitku a její vybavení, děti měly možnost zafixovat svého kamaráda do vakuové matrace, byly poučeny o tom, jak poskytnout první pomoc při popáleninách a úrazech způsobených ohněm.

K likvidaci ohně patří i hasicí přístroje. Děti je viděly na pátém stanovišti. Zde se dozvěděly, jaké druhy existují, jakým způsobem se používají a co se jimi může hasit.

Na šestém stanovišti se žáci seznámili se džberovou stříkačkou, kterou si mohli i vyzkoušet.

Sedmé stanoviště bylo pro všechny skupiny společné. Názorně viděly, jak si počínat, když vzplane při smažení olej.

Na závěr se kamarádům předvedli se svým požárním útokem mladí hasiči, kteří jsou členy našeho sboru a věnují se tomuto sportu.

Odpoledne jsme ukončili v hasičárně u malého občerstvení. Každý si pochutnal na párku v rohlíku. Byla to premiéra pro nový „párkovač“, který hasičským dětem zakoupil Miroslav Sedláček. Za čerstvé, křupavé rohlíky děkuji pekárně NoVy Vacov.

Byl to povedený  a naučný den, věřím, že si ho všichni užili. Přestože nás od rána děsily bouřkové mraky, tak se nakonec vydařilo i počasí a sprchlo až v podvečer.

Připravit a zrealizovat takovouto akci není jednoduché. Zaměstnalo to několik lidí, kteří  věnovali svůj volný čas a byli ochotni se mnou do toho jít,  a proto jim patří mé velké poděkování: Kačka Drábová, Verča Hozmanová, Petra Kolafová, Aneta Makasová, Katka Smilová, Klára Srbová, Vašek Samec, Tomáš Sova, Petr Škopek, Pepa Uhlíř, posádka Záchranné služby ve složení záchranářka Ludmila Zlochová a řidič Miloš Pešl a v neposlední řadě skvělá fotografka Ančí Havlová.

Dana Makasová

Pozdrav z Řípu

V neděli nám přišel milý pozdrav od manželů Benešových z Malenic. 19. března se vypravili k nám na hasičský ples a tady se na ně usmálo štěstí, a to  hned 2x. Prvně u vstupu, kdy se díky nemoci vrátily vstupenky a oni si je mohli zakoupit a podruhé při velké tombole, kdy vyhráli jednu z hlavních cen, a to zájezd na horu Říp, který se uskutečnil v neděli 29. května. Počasí jim přálo, déšť je zastihl až v autobuse na zpáteční cestě, tak si den hezky užili. A z toho máme obrovskou radost a ještě jednou děkujeme firmě Cestovní agentura Švarctrans za tento sponzorský dar.

Čištění koupaliště

Letní teploty vylákaly do Campu Rohanov naše hasiče. Né proto, aby si zaplavali nebo si dali pivko na terase, ale ve spolupráci s hasiči z Benešovy Hory koupaliště jako každým rokem čistili. Naši kluci čistili dopravním vedením s PS 12, kluci z Hory vedením s CAS 32. Takže koupaliště je připraveno, teď už jen napustit a doufat, že ho sluníčko co nejdříve ohřeje. Kluci děkujeme.

Český den proti rakovině 2022

Hasiči Vacov podruhé v naší obci podpoří tuto charitativní akci prodejem kytiček v minimální
ceně 20,- Kč. . Tato sbírková akce je zaměřena na prevenci nádorů. Kytičku si budete moci
zakoupit od našich hasiček ve středu 11. května v odpoledních hodinách.
Děkujeme, pokud s námi podpoříte dobrou věc.

Den hasičů


© 2022 Daily bread

Dnešní den, 4. květen připadá na svátek patrona hasičů, svatého Floriána. Na počest tohoto světce uděluje SH ČMS Řád sv. Floriána, jedno z nejvyšších hasičských vyznamenání.
V našem sboru byl jeho hrdým nositelem pan Josef Uhlíř st.
Tento den je příležitost poděkovat hasičům našeho sboru za odvedenou práci a zároveň věnovat tichou vzpomínku všem členům, kteří už naše řady opustili.

Životopis sv. Floriána

Stavění máje 2022

I ve Vacově se v sobotu 30. dubna stavěla májka. Sice stavění máje nezužovalo konečně už žádné omezení, ale u nás i tak proběhlo komorně. Díky přestavbě náměstí jsme nemohli májku stavět na obvyklém místě a stavěla se na soukromém pozemku, tak to proběhlo bez táboráku a účasti veřejnosti. Příští rok už tomu bude jinak a vacovská májka se bude pyšnit na novém náměstí.