Sekce: Sbor

Dvojitý zásah

Naši hasiči si včera připsali hned dva zásahy a to dokonce na Horské Kvildě. Pod vedením velitele Míry zakročili proti nebezpečnému hmyzu a hned potom zkrotili požár chaty. Co se všechno stalo si prohlédněte v naší fotogalerii.

Přejeme Zuzce a Pepovi hodně štěstí, lásky a spokojenosti na společné cestě životem.

Drakiáda

Sice už máme po soutěžní sezóně, ale nic nebrání tomu, abychom se scházeli s dětmi dál, třeba za zábavou.  Proto jsme včera pro ně uspořádali drakiádu. Ač to dopoledne příliš nadějně nevypadalo a nepohnul se ani lísteček, v poledne nám začalo počasí přát a ve 14 hodin, kdy jsme se sešli, foukalo přesně tak, jak jsme potřebovali. Rodiče dětem pomohli a během chvíle létalo nad hlavami spousta draků a ty přilákaly i ostatní děti, které se k našim hasičům připojily. Když jsme draky vrátili zpátky k zemi, čekal nás ještě překážkový běh. A tak si všechny přítomné děti vyzkoušely, jak musí hasič podlézt, přelézt, přeskočit, balancovat. Pak stříleli prakem na balonky, dětskou pistolí na plechovky a nakonec si vybarvily sádrový odlitek dle svého výběru. A protože nám po takovéto pohybové aktivitě vyhládlo, zakončili jsme hezké odpoledne malým občerstvením. 

Pepa “Nanuk” se nám bude ženit

Po delší odmlce míří další náš hasič do chomoutu. A to hasič tělem i duší, Pepa Uhlíř. Teoretické přípravy na WhatsAppu vyvrcholily v pátek přípravou na stavění brány, dnes dopoledne byla brána hotová a odpoledne se odvezla tam, kde bude týden zdobit vchod Pepovi i jeho milé Zuzce. Odvoz ozdobené brány byl pojat jak jinak než hasičsky, což je vidět na několika fotkách. Po vztyčení brány u vchodu, přišel Michal s originálním doplňkem a brána byl krom růží ozdobena i nanuky. A teď už zbývá jen s budoucími novomanželi tu jejich svobodu zapít. Prase už je několik hodin na roštu, tak ať se vše vyvede a všichni se hezky baví.

Jsme ve finále!!!

S hrdostí oznamujeme všem našim příznivcům, že v konkurenci dalších 128 účastníků, odborná porota Ankety Dobrovolní hasiči roku vybrala náš sbor mezi pět finalistů. Dnešním dnem jsme získali titul Hasičský sbor dobrovolných hasičů roku 2022. Do této prestižní ankety jsme byli nominováni díky námi pořádané akci Hasiči dětem. Vyhlášení finalistů můžete shlédnout ve videu nad článkem, pokud nechcete sledovat celý záznam přeskočte až k času: 39 minut 50 sekund. Chceme vás touto cestou požádat o podporu v nadcházejícím hlasování. Informace k hlasování budou následovat v dalším příspěvku. Sledujte proto prosím pravidelně naše stránky. Děkujeme.

Ruční hasičská stříkačka – koňka Nespice 1903

Při plánované přestavbě zdravotního střediska ve Vacově byla před lety objevena hasičská stříkačka původem z Nespic. Protože se blížila demolice garáže, stříkačku jsme převezli do hasičské zbrojnice v Žáře. Po přezkoumání technického stavu stříkačky bylo rozhodnuto o její renovaci. Na stříkačce se značně podepsal zub čas. Přestože původní lak byl relativně zachovalý, mosazné a měděné části zoxidovaly. Dřevěná konstrukce stříkačky byla ve špatném stavu, proto po pečlivé fotodokumentaci následovala její ochrana přelakováním. Lakování za režijní náklady provedl pan František Bastl ze Žára. Renovace kompletně zkorodované vany stříkačky zabrala mnoho desítek hodin. Tohoto úkolu se pouze za cenu materiálu ujal pan Miroslav Cais z Nespic. Mechanismus stříkačky včetně kožených součástí pumpy kompletně obnovil pan Zdeněk Bělohubý. Finální písmomalířské práce na značení a výzdobě stříkačky provedl pan Václav Šísl z Nespic. Další dílčí práce, čištění, montáž a demontáž provedli členové hasičského sboru ve Vacově. Stříkačka byla dlouhodobě uložena v garážích pekárny NoVy Vacov, za což pekárně patří poděkování. Po letech, kdy jste si mohli prohlédnout tento technický skvost pouze při oslavách výročí sboru, projednal Míra Molitor s Obcí Vacov její zapůjčení do muzea. K takovému kroku jsme se rozhodli, protože nešlo náš historický exponát skladovat v pekárenské garáži do nekonečna. Dlouho jsme promýšleli, jak stříkačce pomoci, aby opět nechátrala. Na Vacovsku jsme pro ni vhodné místo nenašli, do soukromých rukou se nám ji dávat nechtělo, a tak Standa Čtvrtník dostal nápad oslovit odborníky z Ústavu památkové péče ze Státního zámku Vimperk. Slovo dalo slovo, proto jsme 27. června 2022 stříkačku se slzou v oku, ale s pýchou, že je součástí hasičské historie na Vacovsku, předali k vystavení do muzea vimperského zámku. Tam si ji můžete prohlédnout kdykoli v rámci návštěvních hodin.

Všem, kteří se podíleli na záchraně tohoto kusu hasičské historie patří velké poděkování.

Valná hromada sboru

Doufáme, že se po covidové pauze bude moci konat valná hromada sboru. Plánovaná je na 29. 10. 2022 od 18 hodin v obecním sále ve Vacově.

Hasičské pouťování

Jako každým rokem jsme se i letos sešli na autobusovém nádraží plném pouťových atrakcí. Kvůli účasti na soutěži v Pořící jsme se tentokrát sešli až v sobotu v podvečer. Miroslav Molitor dětem za odměnu v plně rozběhnuté soutěžní sezoně domlouvá společné vyzkoušení atrakcí. Děti vyzkoušely co se dalo a opět si to společně krásně užily. Tím ale naše pouťování neskončilo. Společně jsme se přesunuli na náměstí, kde se konala dětská diskotéka pod taktovkou paní Katky Smilové, která nám aktivně vypomáhá při našich akcích pro děti. Téměř dvě hodiny zábavy, tance, soutěží a smíchu byly krásným zakončením sobotního dne. Tak zase za rok ………

Český den proti rakovině

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří přispěli koupí žluté kytičky do sbírky Český den proti rakovině. Je to nejstarší veřejná sbírka v ČR, která se pravidelně koná od roku 1996. Tento rok byl tedy již 26. ročníkem.
Tematicky byla sbírka a preventivní letáky zaměřeny na nádory děložního hrdla a varlat. Znovu jsme v naší obci tuto sbírku podpořili. Prodali jsme celkem 274 kytiček v ceně 8 784 Kč. Je hezké, že i v dnešní nelehké době, jsme ochotni pomoci druhým, navíc vážně nemocným. Ještě jednou moc děkujeme. Poděkování patří i mladým hasičkám, které se mnou kytičky prodávaly, a to Verča Hozmanová, Aneta Makasová a Verča Seidlová.

V den sbírky nabízelo kytičky více než 12 000 dobrovolníků, kteří ke kytičkám s fialovou stužkou dárcům předávali i letáček s informacemi o prevenci nádorů. Mezi dobrovolníky byli studenti středních škol, žáci základních škol, členové sdružení onkologických pacientů (kolektivních členů Ligy), pionýrské skupiny, skautské oddíly, místní organizace Sdružení hasičů ČMS, knihovny, základní organizace ČSŽ, oblastní spolky ČČK, firmy, města, obce a mnoho jednotlivců. V těchto dnech je už spočítána většina hotovosti z pokladních vaků odevzdaných na pobočky České pošty. Na sbírkovém účtu se připsalo 17 930 000 Kč.

Liga proti rakovině bude pokračovat i během podzimu ve svém úsilí informovat širokou veřejnost o prevenci nádorových onemocnění. Navštíví některá města s výstavou “Každý svého zdraví strůjcem”, kterou doprovází i interaktivní hrátky pro mladší generaci a informační stánek s publikacemi pro zájemce o podrobnosti k onkologickým diagnózám. Liga proti rakovině děkuje všem dárcům, spolupracovníkům, partnerům i podporovatelům!

K ČEMU SLOUŽÍ VÝNOS SBÍRKY?
Finance z prodeje kytiček, za zaslané DMS a peněžité dary slouží k financování tří pilířových dlouhodobých programů Ligy proti rakovině Praha:
– Prevence nádorových onemocnění a výchova ke zdravému způsobu života
– Podpora kvality života onkologických pacientů
– Podpora onkologického výzkumu a přístrojového vybavení onkologických pracovišť
Konkrétní rozdělení výnosu Liga oznámí po ukončení sbírky na konci roku 2022.

26. ROČNÍK VEŘEJNÉ SBÍRKY ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ PODPOŘILI:
Generální partner: Česká pošta, s.p.
Hlavní partner: Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.
Hlavní mediální partneři: Česká televize; ČRo Radiožurnál IT partner: Trigama International s.r.o. Mediální partneři: MAFRA, a.s.; Vlasta; Rengl, s.r.o.; Zahrádkář
Partneři a spolupracovníci:
Albert Česká republika, s.r.o.; Bluetech s.r.o.; Český červený kříž; Český svaz žen; Emco spol. s r.o.; Junák – český skaut, z.s.; Model Obaly a.s; Monitora media, s.r.o.; Nadační fond Albert; Pionýr, z.s.; Sdružení dopravních podniků ČR; Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska; Soleta Signum s.r.o.; Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR; ToZařídíme s.r.o.; Země světa

Dětský den v Hoslovickém mlýně

Sobotní den byl pro vacovské hasiče dnem plným aktivit. Začalo to ráno výjezdem jednotky k technickému zásahu. Hned poté, co se vrátili zpět na stanici, vyrazila parta kluků do Hoslovic, kde Muzeum středního Pootaví Strakonice a Vodní mlýn Hoslovice pořádali Dětský den. Byli jsme požádáni, zda bychom tento den zpestřili ukázkou naší zásahové Tatry.Děti si měly možnost prohlédnout technické vybavení zásahového vozidla, viděly, v jakém oblečení a obutí může hasič vyrazit k zásahu, jak a kdy se používá dýchací technika a vyzkoušely si, jak se v takovém autě sedí.Organizátory byl den moc hezky připravený a věříme, že i my jsme ho s naší ukázkou užitečně zpestřili. Stanoviště vacovských hasičů navštívilo spoustu dětí i dospělých. Klukům patří poděkování, že této akci věnovali téměř celý víkendový den.