Hasiči dětem

Hasiči dětem, takto jsme nazvali preventivně výchovné odpoledne, které náš sbor uspořádal pro děti ze školní družiny Základní školy ve Vacově. Této akce se zúčastnilo 69 školáků se svými skvělými vychovatelkami.

Rozdělili jsme je do skupin a na několika stanovištích se nejen poučili, ale i pobavili.

První stanoviště bylo v areálu školy. Zde se žáci seznámili se zásahovými obleky. V každé skupině byli vybráni tři dobrovolníci, kteří si za pomoci kamarádů vyzkoušeli co nejrychleji se do něj obléknout, obout zásahové boty, nasadit helmu a rukavice, a tak jako hasiči běžet co nejrychleji k ohni.

Na druhém stanovišti viděli, jak vzniká černá skládka. Dokonce na vlastní oči spatřili, jak policie dopadla pachatele, který nesl do lesa nebezpečný odpad. Byli poučeni o třídění odpadu a o tom, jak chránit přírodu.

V hasičárně na třetím stanovišti čekal profesionální hasič Pepa Uhlíř, který jim představil  zásahová  vozidla CAS 20 a CAS 25 a ukázal jim zázemí pro hasiče.

Záchranná služba stála na čtvrtém stanovišti. Posádka jim ukázala sanitku a její vybavení, děti měly možnost zafixovat svého kamaráda do vakuové matrace, byly poučeny o tom, jak poskytnout první pomoc při popáleninách a úrazech způsobených ohněm.

K likvidaci ohně patří i hasicí přístroje. Děti je viděly na pátém stanovišti. Zde se dozvěděly, jaké druhy existují, jakým způsobem se používají a co se jimi může hasit.

Na šestém stanovišti se žáci seznámili se džberovou stříkačkou, kterou si mohli i vyzkoušet.

Sedmé stanoviště bylo pro všechny skupiny společné. Názorně viděly, jak si počínat, když vzplane při smažení olej.

Na závěr se kamarádům předvedli se svým požárním útokem mladí hasiči, kteří jsou členy našeho sboru a věnují se tomuto sportu.

Odpoledne jsme ukončili v hasičárně u malého občerstvení. Každý si pochutnal na párku v rohlíku. Byla to premiéra pro nový „párkovač“, který hasičským dětem zakoupil Miroslav Sedláček. Za čerstvé, křupavé rohlíky děkuji pekárně NoVy Vacov.

Byl to povedený  a naučný den, věřím, že si ho všichni užili. Přestože nás od rána děsily bouřkové mraky, tak se nakonec vydařilo i počasí a sprchlo až v podvečer.

Připravit a zrealizovat takovouto akci není jednoduché. Zaměstnalo to několik lidí, kteří  věnovali svůj volný čas a byli ochotni se mnou do toho jít,  a proto jim patří mé velké poděkování: Kačka Drábová, Verča Hozmanová, Petra Kolafová, Aneta Makasová, Katka Smilová, Klára Srbová, Vašek Samec, Tomáš Sova, Petr Škopek, Pepa Uhlíř, posádka Záchranné služby ve složení záchranářka Ludmila Zlochová a řidič Miloš Pešl a v neposlední řadě skvělá fotografka Ančí Havlová.

Dana Makasová

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *