Dětská soutěž SDH Vacov

V sobotu 20. srpna  jsme pořádali 4. soutěž Šumavské hasičské ligy dětí, která se konala pod záštitou Obce Vacov. Celý týden jsme věnovali přípravám, a proto nebylo divu, že jsme měli smutek na tváři hned po probuzení, kdy se bohužel naplnila předpověď počasí a už od rána a celé dopoledne nám pršelo. Počasí mělo typicky podzimní ráz, déšť, mlhavo, chladno. Ale ani tato skutečnost neodradila týmy a všichni přihlášení dorazili. Celkem se zúčastnilo 12 týmů. Ve Vacově máme pouze tréninkové zázemí, proto jsme si vypůjčili hasičskou dráhu od kluků z Benešovy Hory, za což jim patří naše velké poděkování.

Jako vždy soutěž odstartovala družstva přípravky. Byly dvě. Vacov a Dolany. Zlatou medaili na “domácí” půdě vybojovala přípravka vacovská, ale dětičky z Dolan byly za nimi jen o krůček.

Následovala kategorie mladších dětí a tam se utkaly 3 družstva. Vacovské děti skončily na 2. místě s časem 22,71 na levém proudu a 25,34 na pravém proudu.

Pak přišla na řadu samostatná kategorie, a to Speciál Přečín. Takto je nazváno družstvo dětí z Přečína. Nemohou být zařazeny do žádné z kategorií ŠHL, neboť v této malé vesničce není tolik dětí, aby sestavily družstvo v přislušné kategorii. Takže jsou tam děti od 3 do 14 let, ale co je důležité, že i v tomto věkově různém složení mají chuť závodit a reprezentovat SDH Přečín.

Pak přišla na řadu kategorie starších dětí, a to 6 družstev. Vacovské družstvo obsadilo 2. místo s časem 18,85 na levém proudu a 19,21 na pravém proudu.

Původně bylo v plánu, že soutěž proběhne dvoukolově, ale kvůli počasí jsme tento záměr museli přehodnotit pouze na jedno kolo.

V letošním roce jsme se znovu přihlásili do Ankety Dobrovolní hasiči roku. S tím je spojená roadshow, a tak nás velice potěšilo, že za námi z Brna přijeli se stánkem Ankety. Milé slečny nás seznámily s anketou, zodpověděly otázky a součástí byla i kvízová soutěž o cenu, které se zúčastnilo přes 35 zájemců. Ve stánku nám nabízeli i Poctivou malinovou  limonádu od Mattoni, partnera Ankety.

Soutěž byla kompletně v režii našeho sboru a v letošním roce prvně i včetně občerstvení. Nelehkého úkolu se společně se mnou zhostili Kačka Drábová, Jarka U-u Hadová, Zuzka Hovorková, Šárka Hozmanová, Aneta Makasová, Iveta Narovcová, Katka Nováková, Jolča Švarcová, Lenka Uhlířová, Jirka Kovář, Pepa Pála. Za všechnu odvedenou práci jim moc děkuji.

Za půjčení nezbytného vybavení děkuji Dájovi Bostlovi, Martinu Pšeničkovi, Petru Škopkovi a SDH Žihobce, Mírovi Sedláčkovi za zakoupení párkovače. Na zabezpečení občerstvení se podílel i David Makas, Jára Pšenička, Pavel Samec, Míra Vachel a Vašek Samec, kterému chci zvláště poděkovat za jeho pomoc v průběhu celého týdne.

Touto cestou chci poděkovat sponzorům soutěže, kterými jsou Obec Vacov, Pekárna NoVy Vacov, Nadační fond PROŠTĚSTÍ (manželé Šťastných), Josef Pála, MVDr. Michal Roučka. Poděkování patří celému štábu soutěže v čele s Miroslavem Molitorem, členy Josefem Maránkem, Vladislavem Potužníkem a Michalem Roučkou. Za pomoc s přípravou cen Míše Paterové a Anně Havlové za fotodokumentaci celé soutěže, její krásné fotky si můžete prohlédnout v naší galerii. Zapisovatelům Katce Roučkové a Pavlu Čtvrtníkovi, technické četě ve složení Jára Pšenička, Marek Sláma, Adam Ševčík a Libor Koutník, starosta SDH Benešova Hora, kterému patří za veškerou pomoc naše velké poděkování.

Domácí soutěž máme tedy za sebou a již tento týden budeme bojovat o další body na soutěži ŠHL v Dolanech.

                       Dana Makasová

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *