Oslavy 130. výročí založení SDH Vacov

V sobotu 10. června měli vacovští hasiči velký den. Předcházelo mu nespočet hodin příprav, ale podle postřehů celé řady účastníků se akce zdařila. Což pro nás organizátory je ta největší odměna, samozřejmě krom toho, že jsme si to patřičně užili my sami. A čím vlastně byl ten den velký? Slavili jsme výročí 130 let od založení sboru. Oslava začala v 10 hodin dopoledne, kdy se do hasičské zbrojnice začali sjíždět první hosté. Připravili jsme pro ně posezení s občerstvením. Během dopoledne se nám zbrojnice zaplnila. Od 10 hodin bylo možné navštívit ve společenské místnosti obecního domu na náměstí výstavu s projekcí fotografií z historie sboru. Za velmi krásně připravenou a tematicky vyčerpávající výstavu patří naše velké poděkování Mgr. Kateřině Roučkové a Mgr. Pavlu Čtvrtníkovi a dětem z 5. třídy, které výstavu obohatily svými krásnými výtvory, jak jinak než s hasičskou tématikou. Kolem poledne jsme se začali přesouvat do školy, kde jsme ve školní jídelně měli zajíštěný oběd a prohlídku zrekonstruované školy za doprovodu ředitele školy Mgr. Josefa  Mráze, Mgr. Kateřiny Kaskounové a Mgr. Pavlíny Kopáčikové. Jako při každé venkovní akci bylo v sázce počasí.  A to nás pěkně vypeklo. Právě v době, kdy k nám dorazila dechovka ZUŠ Vimperk s vimperskými mažoretkami se spustil prudký déšť. Ale hasičárnu máme velkou, tak jsme všechny muzikanty měli kam schovat a oni nám na oplátku rozezpívali přítomné.

S příchodem 14. hodiny se začalo na plánovaný průvod vyjasňovat a cestou se občas usmálo i sluníčko. Průvod vedl směrem od požární zbrojnice ke hřbitovu, kde jsme položili věnec k památníku padlých a za tónů české hymny uctili jejich památku. Dále průvod pokračoval směrem k autobusovému nádraží, kde bylo vše nachystáno k připravenému programu.

Po přivítání hostů a všech přítomných jsme minutou ticha uctili památku zemřelých členů a všech hasičů, kteří zemřeli při výkonu služby. A pak už se rozběhl program. Vyslechli jsme projevy o historii i současnosti sboru a činnosti zásahové jednotky. Následovalo žehnání našemu novému dopravnímu automobilu Ford Transit a požehnání pamětních stuh páterem Vavřincem Skýpalou. Poté se naše hasičky ujaly dekorování praporů pamětními stuhami.

Dalším bodem programu bylo ocenění našich členů za jejich práci, roky členství ve sboru a za sponzorství. Starosta obce pan František Čtvrtník, DiS., ocenil za práci a nasazení členy zásahové jednotky.

Následovala zdravice hostů, k přítomným promluvil senátor Parlamentu ČR, MUDr. Tomáš Fiala, MBA, ředitel HZS Jihočeského kraje plk. Ing. Milan Sviták, ředitel HZS Jihočeského kraje, územní odbor Prachatice plk. Ing. Milan Raba, starosta KSH ČMS Mgr. Jiří Žižka, František Rokůsek, člen výkonného výboru OSH, starosta obce Vacov František Čtvrtník, DiS., emeritní starosta obce Vacov Miroslav Roučka.

A tím byla první  část programu ukončena. Následovala pauza, kterou za velkého obdivu diváků vyplnila dechovka a mažoretky.

Následovala druhá část programu vyplněná ukázkami práce hasičů. Tuto část bohužel zahájil prudký liják. První ukázku předvedli profesionální hasiči, kteří předvedli, že nepřízeň počasí nemá na jejich práci žádný vliv. Za hustého deště z havarovaného vozidla během několika minut vyprostili zraněnou osobu, kterou následně transportovala k dalšímu ošetření záchranná služba.

Při druhé ukázce ukázali svou připravenost také hasiči z Chvalšovic. K požáru pivovaru dorazili v plném počtu s koňmi taženou ruční stříkačkou. Za mohutné podpory přihlížejících diváků pumpovali jako o závod a během chvíle dostali ohnivý živel pod kontrolu.

Do třetice došlo v Horních Heršpicích k požáru hostince Hrbatý hrozen, z nějž se oheň rozšířil na přilehlý Obecní úřad. K zásahu přijela za zvuku sirén Tatra 805 PO Čábuze, z níž během několika vteřin doslova vyklouzlo pět hasičů. Srdce všech diváků si okamžitě získal nejmenší hasič, ani ne tříletý Mareček Pšenička, který nebojácně proudnicí držel oheň pod kontrolou. Záhy dorazilo druhé družstvo, které se stříkačkou z Jihočeské továrny Bohumila Máry, během krátké chvilky zkrotilo požár druhé budovy.

Všechny tři ukázky sklidily zasloužený potlesk přihlížejících, přestože probíhající program velmi narušil nepřestávající déšť.

Tímto byl program na autobusovém nádraží ukončen. Pokračovalo se posezením s občerstvením, které nám zajistili provozovatelé obecní Restaurace Pod kostelem. Ale náš sváteční den ještě nekončil. Od 19 hodin začala v obecním sále taneční zábava s kapelou Přímý přenos, a díky tomu se naše oslavy protáhly až do brzkého nedělního rána.

A co řící závěrem? Je to za námi, s průběhem oslav jsme spokojení, pokud byla v očích diváků viděna nějaká chybička, tak nám ji odpusťte a my se vrhneme do další činnosti a práce.

Děkujeme všem našim sponzorům, kteří naši činnost podporují, jejich pomoc je pro nás klíčová, děkujeme všem, kteří se na přípravách oslav podíleli, děkujeme našim hostům, kteří přijali naše pozvání a přijeli nás podpořit a v neposlední řadě děkujeme vám všem, kteří jste se zúčastnili. Významné poděkování patří Obecnímu úřadu ve Vacově v čele s panem starostou Františkem Čtvrtníkem, DiS. za zaštítění oslav výročí hasičů. Díky fotografiím Václava Škopka můžete nahlédnout, jak to vše probíhalo a my za tyto fotografie velmi děkujeme, protože doufáme, že třeba jednou budou součástí historie sboru.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *