Valná hromada SDH Vacov

Dva roky pro sobě jsme museli kvůli covidové situaci zrušit valnou hromadu. Letos 29. října jsme ji mohli konečně opět uskutečnit. Sešla se velká část členské základny, účast přijali i pozvaní hosté, a tak jsme mohli začít. Program byl bohatý, zahájili jsme smutně, a to minutou ticha za zemřelé členy. A pak se rozjely zprávy, ať už o činnosti jednotky, sboru, soutěžních družstev i pokladny. Jedním ze vstupů bylo i rozloučení s odstupujícím starostou obce panem Miroslavem Roučkou. Byl naší velkou oporou, mnoho pro nás vykonal, a tak  nebylo divu, že při tomto rozloučení povstali všichni v sále a dlouhým potleskem vyjádřili náš vděk. Pan Roučka od nás přijal nabídku, stát se čestným členem Sboru dobrovolných hasičů ve Vacově, za což jsme moc rádi, protože se s ním díky tomu budeme vídat i nadále. V jednom ze vstupů se nám představil a pozdravil naši valnou hromadu i nově zvolený starosta pan František Čtvrtník a vzájemně jsme si slíbili pokračování dobré spolupráce mezi hasiči a obecním úřadem. Pak přišlo na řadu vyhodnocení členů. Toto byl dlouhý bod programu, protože jsme oceňovali celkem za 3 roky. Posledním bodem byla diskuze a schůzi jsme mohli oficiálně ukončit. Následovala výborná večeře od nového provozovatele restaurace pana Františka Štechy a pak jsme pokračovali volnou zábavou do pozdních nočních hodin.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *